วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

มาตราการชั่งตวง

Litre      =     Centilitre     =    Décilitre   =    Kilogramme
(l.)                      (cl.)                (dl.)                       (kg)
1 litre.          =  100 cl.        =   10 dl.        =      1 kg. (water)
1/2 litre. = 50 cl. = 5 dl. = 0,500 kg. (water)
1/4 litre. = 25 cl. = 2,5 dl. = 0,250 kg. (water)  
1/8 litre = 12,5 cl. = 1,25 dl. = 0,125 kg (water )


Centilitre (cl.) = Décilitre (dl.)
10 cl. = 1 dl.
20 cl. = 2 dl.
30 cl. = 3 dl.
40 cl. = 4 dl.
50 cl. = 5 dl. = 1/2 litre
60 cl. = 6 dl.
70 cl. = 7 dl.
80 cl. = 8 dl.
9o cl. = 9 dl.
100 cl. = 10 dl.


Containers คอนเทนเนอร์ ) ประมาณ weights ( น้ำหนัก )
1 large bowl. (ชามขนาดใหญ่.) = 350 grammes.
1 Breakfast Cup (ถ้วยอาหารเช้า) 200 à 250grammes.
1 soup plate. (จานซุป. ) 250 à 300 grammes.
1 Teacup. ( ถ้วยชา.) 120 à 150 grammes.
1 Coffee Cup ( ถ้วยกาแฟ.) 100 grammes.
1 water glass (แก้วน้ำ) 200 à 225 grammes.
1 wine glass ( แก้วไวน์) 90 à100 grammes.
1 liqueur glass ( แก้วเหล้า liqueur) 30 grammes.
1 soup spoon (ช้อนซุป ) 15 grammes.
1 spoon in part (ช้อนกินข้าว ) 10 grammes.
1 Coffee spoon (ช้อนกาแฟ) 5 grammes.

liquid measures = cups = metric measures

-                                                                 1 soup spoon 15 ml.
1 once 2 soup spoon 30 ml.
2 onces 1/4 cups 60 ml.
3 onces - 100 ml.
4 onces 1/2 cups 120 ml.
5 onces - 150 ml.
6 onces 3/4 cups 200 ml.
8 onces 1 cups 250 ml.
16 onces 2 cups 500 ml.


1soup spoon (ช้อนซุป ) = 1,5 cl
1 Coffee spoon (ช้อนกาแฟ) = 0,5 cl
1 pinch (หยิบมือ) = 3 à 5 g

1 liqueur glass ( แก้วเหล้า liqueur) = 3 cl

large bowl breakfast = 40 cl 
1 Coffee Cup ( ถ้วยกาแฟ.) =
10 cl

1 yoghurt pot
= 15 cl

1 verre à moutarde ou 1 verre à eau = 
20 cl de liquide
= 200 g de crème fraîche
=200 g de riz cru ou de sucre semoule
=180 g de lentilles crues
=160 g de coquillettes
=140 g de sucre glace ou en morceaux
=100 g de farine ou de café en poudr

แป้ง 1 ช้อนโต๊ะ   =
    10 กรัม                  แป้ง                 
1 ช้อนชา
  =                3 กรัม

แป้งข้าวโพด
1 ช้อนโต๊ะ   =
     9 กรัม 
                  แป้งข้าวโพด
1 ช้อนชา
  =          3 กรัม


น้ำตาลทราย                
1 ช้อนโต๊ะ   =
   15 กรัม                 
น้ำตาลทราย  1 
ช้อนชา
  =          5 กรัมเกลือ                              
1 ช้อนโต๊ะ   
=
   15 กรัม                 
เกลือ                 
ช้อนชา
  =          5 กรัม

น้ำมัน  1 ช้อนโต๊ะ  
=
   

12 กรัม    
             
น้ำมัน
1 ช้อนชา         
=          4 กรัม

เนย                               1 ช้อนโต๊ะ  
=
   15 กรัม                   เนย        
ช้อนชา
  =          5 กรัม

น้ำตาลไอซิ่ง 1 ช้อนโต๊ะ
=
   10 กรัม                 
น้ำตาลไอซิ่ง
ช้อนชา
  =     3 กรัม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สำหรับคุณๆ ที่คอมเม้นไม่ได้ วิธีคอมเม้น คือ เขียนคอมเม้นเสร็จแล้ว
จะต้องระบุว่า ไม่ระบุชื่อ ด้วยนะคะถึงจะเม้นได้ค่ะ
ขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ที่มาเยี่ยมชม